MER´OM OS

 

 

 

 

 

Find dit “mellemrum”

 Kulturhavnen er et åbent hus, som byder alle velkommen.
Vi har en skøn biograf, måske det flotteste bibliotek i Danmark, en dejlig restaurant, skiftende udstillinger og masser af arrangementer. Det er også et sted med mange “mellemrum”, der appellerer til fællesskab og hyggesnak både for vores gæster og ca 190 frivillige.

Historien

Gilleleje Brugsforening byggede Kulturhavn Gilleleje, da de ønskede at støtte og udvikle Gilleleje ved at etablere et kulturelt samlingspunkt. Lige fra starten var det et ønske, at kulturhuset skulle drives og udvikles af frivillige samt have et tæt samarbejde med handelslivet, lokale kunstnere og de kulturelle foreninger i Gilleleje. 

Kulturhavn Gilleleje er et byggeri, som omfatter:

Kulturhuset der rummer Gilleleje Bio, Gilleleje Bibliotek, restaurant Bolværket, udstillinger, Mezzaninen med koncerter, foredrag, events for hele familien etc. Kulturhuset er kernen i det samlede Kulturhavnsprojekt.

Kanalhuset indeholder 20 lejligheder, en udvidelse af plejehjemmet Ellen Marie Hjemmet samt forretninger.

Kulturhavn Gilleleje er blevet et åbent samlingssted for alle, der færdes i Gilleleje – hvad enten man er fastboende, besøgende, handlende, kulturelt interesseret – eller bare nysgerrig på, hvad der sker i byen.

Snedkeriet ligger helt ud til kanalen og indeholder Røde kors, kunstværksteder og wellness.

Byggeriet langs Kystvejen er et miks af butikker, læge, tandlæge, lejligheder og en balletskole.

1962

Det gamle snedkeri set fra nord med trælastlade ved gavlen. Snedkeriet blev opført af snedkermester Aage Andersen i 1960-62 og afløste ældre værksteder, der ligger til venstre på fotografiet. Til højre for Snedkeriet ses Hornbæk-banens bro med buen over kanalen.

1964

I 1964 er der stiftende generalforsamling i Gilleleje Fjernvarmeværk, der herefter etableres og kort tid efter påbegyndes opførelsen af Fjernvarmeværket, hvor den gamle krohave var placeret.

1997

I 1997 påbegyndte Gilleleje Fjernvarme opførelsen af nyt værk uden for byen baseret på afbrænding af flis. Man beholdt det gamle fjernvarmeværk som back-up og dette fungerede frem til 2009. Herefter blev kedlerne slukket og ejendommen solgt til Græsted-Gilleleje...

2008

Gribskov kommune ønskede byfornyelse på Fjernvarme-grunden.

2009

Et enigt byråd vedtager at arbejde videre med Gilleleje Brugsforenings projektforslag ”Kulturhavn Gilleleje” 

2010

Gribskov Kommunes Borgmester Jan Ferdinandsen og Kulturhavn Gilleleje A/S underskrev den 17. juni 2010 købsaftalen, hvor Kulturhavn Gilleleje erhvervede 'fjernvarmegrunden' og tilhørende muligheder for at gennemføre byggeri ved kanalen.

2011

Renoveringen af Snedkeriet Aage Andersens gamle snedkeri gik i gang i 2011 og stod færdigt med gangbro til kunstnerværkstederne i marts 2012.

2012

De gamle kedler blev fjernet og Kedelrummet let renoveret, så det stod klar til at modtage besøgende og gæster fra foråret 2012. Gennem sommer og efterår 2012, blev der blevet afholdt mangartede arrangementer for store og små i Kedelrummet.

2013

Med salget af Etape 1 til Innovater i 2012, kom der fart over feltet med realiseringen af supermarkeder, lægeklinik og boliger. Byggetilladelse blev givet fra Gribskov Kommune i maj 2013 og byggeriet blev igangsat sommer 2013.

2014

Etape 1 stod færdigt i september 2014, hvor Irma, Fakta, Danbolig, Nordea, Lægehuset, FDB Møbler og Tændlægehuset Praksis flyttede ind.

2015

Kulturhuset blev præsenteret for offentligheden i sin endelige arkitektoniske udformning på Informationsmøde i juni 2015. Første spadestik til Kulturhuset blev taget 29. oktober 2015.

2016

Kulturhavn Gilleleje er Nordkystens nye samlingssted med bibliotek, biograf, café og bar, udstillinger, musik- og debatevents og kulturhuset åbner officielt 3. dec. 2016. Idéen er at skabe et åbent og alsidigt sted for alle interesserede, hvor der er liv fra morgen...

2018

Gæst nr. 1.000.000 trådte ind ad døren i kulturhuset

2022

Kanalhuset, som er sidste etape af Kulturhavn Gilleleje, er næsten færdig og der etableres en bred sti langs kanalen, så der bliver let adgang fra torvet til Kulturhuset.