FONDEN KULTURHAVN GILLELEJE

 

 

 

 

 

ET SKABENDE SAMLINGSPUNKT

Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelse består af repræsentanter fra Gilleleje Brugsforening amba, Gilleleje Bibliotek/Gribskov kommune, de frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje og de kulturelle foreninger i Gilleleje.

Fonden kulturhavn gillelejes BESTYRELSE

Michelle Runge Christensen

Michelle Runge Christensen

Formand

Vivi Kjær

Vivi Kjær

Medlem

Annette Gallaus

Annette Gallaus

Medlem

Kirstine Lundsgaard

Kirstine Lundsgaard

Medlem

Stine Bardeleben Helles

Stine Bardeleben Helles

Medlem

Peter Berthelsen

Peter Berthelsen

Medlem

Vakant

Medlem

FRivillige

Hjertet i Gilleleje Bio og en stor del af de skønne arrangementer i kulturhuset er de ca. 170 frivillige, som driver biografen samt planlægger og afvikler en stribe af kulturelle arrangementer for alle aldersklasser. Alle frivillige er tilknyttet Fonden Kulturhavn Gilleleje, der er den selvejende institution som har det formelle og juridiske ansvar.

Vi ønsker, at være et skabende samlingspunkt for oplevelser, inspiration og fællesskaber, der skabes gennem: 

  • Frivillighed 
  • Virkelyst 
  • Åbenhed 
  • Ansvarlighed 

De frivillige er organiseret i selvstyrende grupper, som alle har mindst en tovholder og tovholderne mødes regelmæssigt for at planlægge aktiviteterne på tværs af huset. Du kan læse mere om de mange grupper herunder.