ET SKABENDE SAMLINGSPUNKT

Fonden kulturhavn gillelejes BESTYRELSE

Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelse består af repræsentanter fra Gilleleje Brugsforening amba, Gilleleje Bibliotek/Gribskov kommune,
de frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje og de kulturelle foreninger i Gilleleje.

Bestyrelsen består pr. 1. juli 2023 af:

Henrik Stengaard, Formand.  email: bgillekultur@mail.dk · mobil:  25748940

Jens Østergaard. Bestyrelsesmedlem.  email: Jens@dyssen.dk · mobil: 26730747

Annette Gallaus.  Bestyrelsesmedlem.  email: ag@kulturhavngilleleje.dk · mobil: 40250786

Anette Jensen.   Bestyrelsesmedlem.  email:  aj@kulturhavngilleleje.dk ·  mobil: 40269262

Sysser Davidsen. Næstformand.  email: sdasysser@gmail.com · mobil 41131718

FRivillige

Hjertet i Gilleleje Bio og en stor del af de skønne arrangementer i kulturhuset er de ca. 170 frivillige, som driver biografen samt planlægger og afvikler en stribe af kulturelle arrangementer for alle aldersklasser. Alle frivillige er tilknyttet Fonden Kulturhavn Gilleleje, der er den selvejende institution som har det formelle og juridiske ansvar.

Vi ønsker, at være et skabende samlingspunkt for oplevelser, inspiration og fællesskaber, der skabes gennem: 

  • Frivillighed 
  • Virkelyst 
  • Åbenhed 
  • Ansvarlighed 

De frivillige er organiseret i selvstyrende grupper, som alle har mindst en tovholder og tovholderne mødes regelmæssigt for at planlægge aktiviteterne på tværs af huset. Du kan læse mere om de mange grupper herunder.

 

 

 

FONDEN KULTURHAVN GILLELEJE