Gribskov kommune ønskede byfornyelse på Fjernvarme-grunden.